Formularz zgłoszeniowy | Kontakt
Omawia tematykę przygotowania i finansowania innowacyjnych projektów inwestycyjnych, m.in. za pomocą venture capital...
Profesjonalny zespół wykładowców łączących bogate doświadczenie zawodowe z umiejętnościami dydaktycznymi...
Dwa podmioty z doświadczeniem w działalności innowacyjnej, finansowaniu przedsiębiorstw i zarządzaniu projektami...