» O projekcie
Program
Trenerzy
Harmonogram szkoleń
Cennik
Zgłoszenie
Organizatorzy
       FIRE
Partnerzy lokalni
       Interdont
       Euro-Dan
Kontakt
Akademia Innowacji i Venture Capital
O Projekcie
Organizowane szkolenia uczą przedsiębiorców, w jaki sposób sięgać po kapitał na innowacyjne przedsięwzięcia. Pozwolą zweryfikować ich koncepcje pod kątem ekonomicznym, marketingowym i technologicznym.
Jest to kompleksowy cykl szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorców, w których szczególny nacisk położony jest na praktyczne wykorzystanie wiedzy. Łączy wiedzę z zakresu wyboru właściwych rozwiązań innowacyjnych, pozyskiwania finansowania na inwestycje, przygotowywania projektów inwestycyjnych oraz technik ich prezentacji. Celem szkoleń jest zwiększenie wiedzy MŚP o źródłach finansowania inwestycji, poprawa zdolności MŚP do wprowadzania działań innowacyjnych i wykorzystywania wsparcia z instytucji otoczenia biznesu lub jednostek naukowo-badawczych oraz podniesienie umiejętności planowania i promowania przygotowanych projektów. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, uczestnictwo jest o 80% tańsze niż w szkoleniach komercyjnych. Koszt udziału w pojedynczym module to ok. 140 zł.

Do kogo skierowany jest projekt?
"Akademia Innowacji i Venture Capital" jest kierowana do wszystkich właścicieli i menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw, którzy planują pozyskać rozwiązania innowacyjne i chcą je efektywnie wdrożyć. Do wzięcia udziału w szkoleniach zaproszeni są również przedsiębiorcy, którzy planują sfinansować rozwój biznesu poprzez pozyskanie zewnętrznego finansowania. m.in. z funduszy unijnych lub od  inwestora (finansowego, branżowego, giełda), w tym najbardziej wymagającego, jakim jest fundusz venture capital.