O projekcie
Program
Trenerzy
Harmonogram szkoleń
Cennik
Zgłoszenie
Organizatorzy
»        FIRE
Partnerzy lokalni
       Interdont
       Euro-Dan
Kontakt
Fundacja Centrum Innowacji FIRE
CI FIRE jest ekspertem w zakresie wspomagania rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć. Dzięki bliskim kontaktom z polskim sektorem naukowym posiada bardzo dobry przegląd potencjału polskich naukowców i instytutów badawczych w zakresie tworzenia nowoczesnych technologii. CI FIRE pomaga także innowacyjnym przedsięwzięciom nie powiązanym z sektorem naukowym. Od kilku lat stara się wspomagać proces komercjalizacji wyników prac badawczych. Dzięki swoim założycielom, którymi są Ministerstwo Gospodarki i Agencja Rozwoju Przemysłu jest wiarygodnym partnerem dla pracowników sektora naukowego. Z drugiej strony, dzięki podejściu biznesowemu umacnia i rozwija kontakty z inwestorami instytucjonalnymi np. fundusze venture capital i indywidualnymi np. aniołowie biznesu przekonując ich do inwestowania w młode firmy technologiczne.
Fundacja Centrum Innowacji FIRE jest szczególnie zainteresowana projektami z obszarów najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki takich jak np. biotechnologia, nanotechnologia, nowe materiały, technologie informacyjne, optoelektronika, technologie mobilne. Osoby z pomysłem na założenie innowacyjnej firmy bazującej na najnowocześniejszych technologiach uzyskują w Fundacji pomoc w zakresie określenia modelu biznesowego przedsięwzięcia, przygotowania biznes planu i pozyskania finansowania. CI FIRE pomaga także naukowcom, jeżeli to konieczne, w pozyskaniu wspólnika do firmy, który będzie odpowiedzialny za jej stronę biznesowo-administracyjną, a dalszy rozwój technologii pozostawiając w gestii naukowca.
W ramach projektu "Akademia Innowacji i Venture Capital" CI FIRE odpowiada za część merytoryczną dotyczącą innowacyjności.
Adres:
Fundacja Centrum Innowacji FIRE
Ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

Telefon: (022) 460-36-93,
Fax: (022) 460-36-95
Email: fire@innowacje.org.pl
Strona internetowa: www.innowacje.org.pl