O projekcie
Program
Trenerzy
Harmonogram szkoleń
Cennik
Zgłoszenie
Organizatorzy
       FIRE
Partnerzy lokalni
»        Interdont
       Euro-Dan
Kontakt

Interdont Sp. z o.o.
ul. Opolska 15
40-084 Katowice
tel.: 032 258 03 90
faks: 032 258 12 72
e-mail: sekretariat@interdont.com.pl
www.interdont.com.pl


Interdont Sp. z o.o obecna jest na rynku od 1989 r. Jest organem prowadzącym Katowicką Szkołę Menedżerów - Centrum Kształcenia Kadr „Interdont”, która rozpoczęła swoją działalność już w 1990 r. Placówka zarejestrowana jest również w Centralnym Rejestrze Konsultantów Unii Europejskiej w Brukseli - NR POL 19682 / PHARE – TACIS .13 grudnia 2001 roku otrzymała certyfikat jakości w zakresie edukacji i doradztwa wg normy ISO 9001.

Firma organizuje szkolenia połączone z doradztwem, adresowane do kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla, pracowników kluczowych i liniowych w spółkach prawa handlowego oraz innych podmiotach gospodarczych. Programy tych kursów obejmują wszystkie zagadnienia związane z ustawicznym doskonaleniem kompetencji własnych, rozwojem osobowościowym pracowników, a także podnoszeniem sprawności i efektywności zarządzania firmą w warunkach stale zmieniającej się rzeczywistości.