O projekcie
» Program
Trenerzy
Harmonogram szkoleń
Cennik
Zgłoszenie
Organizatorzy
       FIRE
Partnerzy lokalni
       Interdont
       Euro-Dan
Kontakt
Zajęcia odbywają się w formie cykli sześciu 1-dniowych szkoleń, których tematyka jest za każdym razem dostosowywana do preferencji uczestników. Szkolenia odbywają się w formie warsztatów lub wykładów z elementami warsztatu, w grupach 15-osobowych.

Na każdy cykl składa się sześć spośród poniższych szkoleń:
 1. Techniki oceny projektów innowacyjnych
  Na tym szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jakie elementy mają kluczowe znaczenie dla wyniku oceny projektu przez bank udzielający kredytu, instytucję decydującą o przyznaniu dotacji z UE oraz inne instytucje. Nauczą się również, w jaki sposób podnosić atrakcyjność projektu poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i jak te rozwiązania wykorzystywać w świetle zabezpieczenia praw własności intelektualnej.
 2. Techniki prezentacyjne projektów
  Celem szkolenia jest przekazanie wskazówek, jak przygotować skuteczny biznes plan: w jaki sposób treść i formę biznes planu dostosować do jego odbiorcy, jak zaprezentować projekt, aby został uznany za atrakcyjny.
 3. Programy finansowania innowacji:
  Szkolenie zaprezentuje możliwe źródła finansowania innowacyjnych projektów, m.in. dotacje ze środków UE oraz kredyt technologiczny oraz dostępne dla innowacyjnych przedsiębiorstw ulgi podatkowe. Przedstawi także możliwości współpracy z Centrami Badawczo-Rozwojowymi.
 4. Techniki oceny sytuacji spółek pod kątem kwalifikowania się do finansowania:
  Szkolenie w szeroki sposób przedstawi zagadnienia zarządzania finansami w MSP, rachunkowości zarządczej oraz analizy finansowej pod kątem pozyskiwania finansowania z różnych źródeł. Uczestnicy poznają także specyficzne aspekty, które powinny być brane pod uwagę podczas oceny sytuacji spółki z perspektywy: właściciela, zarządu, dyrektora finansowego, głównego księgowego, dyrektora ds. strategii i rozwoju, analityka.
 5. Instytucje wspierające działalność MSP:
  1. Ośrodki Wspierania Przedsiębiorczości.
  2. Centra Transferu Technologii.
  3. Inkubatory Przedsiębiorczości i Technologiczne.
  4. Inkubatory Przedsiębiorczości Akademickiej.
  5. Parki Naukowo - Technologiczne.
  6. Parki Przemysłowe.
  7. Parki Technologiczne.
 6. Zasady podejmowania decyzji o wejściu kapitałowym do spółki – Przygotowanie projektu:
  Na tym szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie przygotować projekt pozyskania kapitału: zidentyfikować swoje potrzeby, rozpoznać możliwości (dostępne źródła kapitału tj. giełda, Venture Capital/Private Equity, rynek niepubliczny, Businness Angels) i obiektywnie ocenić własny potencjał poprzez m.in. wycenę przedsiębiorstwa.
 7. Zasady podejmowania decyzji o wejściu kapitałowym do spółki Transakcja
  Po tym szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli, jak efektywnie przeprowadzić transakcję pozyskania kapitału: od wyboru źródła kapitału, poprzez proces inwestycyjny, kończąc na współpracy z funduszem i budowaniu pozytywnych relacji.
 8. Źródła finansowania inwestycji przedsiębiorstw
  Szkolenie służy przedstawieniu możliwości i zasad korzystania z różnych źródeł finansowania inwestycji takich jak: kredyt bankowy, leasing, rynek publiczny, private equity, kredyt technologiczny, a także dotacje unijne.
 9. Zarządzanie finansami MSP
  Podczas szkolenia przedsiębiorcy poznają podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem finansami w MSP takie jak: zasady prowadzenia rachunkowości w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, główne korzyści ze stosowania rachunkowości zarządczej, a także podstawy analizy ekonomiczno-finansowej oraz optymalizacji źródeł finansowania.
 10. Zamówienia publiczne w kontekście zarządzania środkami unijnymi w przedsiębiorstwie
  Podczas tego szkolenia omawiane będzie bardzo istotne zagadnienie realizacji projektów unijnych w świetle prawa zamówień publicznych. Dzięki niemu przedsiębiorcy poznają zasady przeprowadzania różnych trybów postepowań wyboru ofert oraz dowiedzą się o swoich obowiązkach w zakresie przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania postępowań.
 11. Definiowanie potrzeb przedsiębiorstwa
  Celem szkolenia jest przekazanie wskazówek, jak określić zakres projektu iwestycyjnego, aby spełniał on potrzeby przedsiębiorstwa. Uczestnicy poznają zasady definiowania projektów w oparciu o analizę i strategię firmy, a także uzyskają praktyczne informacje na temat zasad budowania zespołu tak, aby zapewniał on sprawną i kompleksową realizację projektu.
 12. Innowacyjność projektów inwestycyjnych
  Dzięki temu szkoleniu przedsiębiorcy poznają możliwości finansowania przedsięwzięć za pomocą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a także uzyskają wiele praktycznych informacji dotyczących istoty innowacyjności i jej znaczenia w ocenie projektu. Część zajęć poświęcona będzie zasadom współpracy z uczelniami wyższymi oraz zagadnieniom zabezpieczania własności przemysłowej.
 13. Biznes plan projektu inwestycyjnego
  Celem szkolenia jest przekazanie wskazówek, jak przygotować skuteczny biznes plan: w jaki sposób treść i formę biznes planu dostosować do jego odbiorcy, jak zaprezentować projekt, aby został uznany za atrakcyjny.