O projekcie
Program
» Trenerzy
Harmonogram szkoleń
Cennik
Zgłoszenie
Organizatorzy
       FIRE
Partnerzy lokalni
       Interdont
       Euro-Dan
Kontakt
Mocną stroną Projektu jest kadra szkoleniowa. Do każdego z tematów szkoleniowych dobrani zostali profesjonalni wykładowcy - praktycy z doświadczeniem trenerskim, którzy gwarantują przekazanie w sposób efektywny najbardziej aktualnych informacji i wiedzy. Bazują oni na swojej codziennej działalności innowacyjnej i pracy na rynku kapitałowym.
Doświadczenie zawodowe zdobyli w ośrodkach transferu technologii, instytutach zajmujących się wprowadzaniem na rynek innowacyjnych rozwiązań, w funduszach inwestycyjnych, instytucjach finansowych, gdzie odpowiadają za finansowanie projektów. Są to wykładowcy m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego - Uniwersytecki Instytut Transferu Technologii oraz Uniwersytetu Łódzkiego.
Odpowiednio dobrana profesjonalna kadra praktyków pozwoli także na niezależną weryfikację planów poszczególnych przedsiębiorców w trakcie projektów indywidualnych.
Wykładowcy wyselekcjonowani do prowadzenia szkoleń z zakresu innowacji zostali dobrani w ten sposób aby oprócz wiedzy teoretycznej, przekazać przede wszystkim wiedzę i informacje praktyczne, które przedsiębiorcy będą w stanie wykorzystać. Przekazywana przez nich wiedza bazuje na ich codziennej działalności w zakresie innowacji. Doświadczenie zawodowe zdobyli w ośrodkach transferu technologii, instytutach zajmujących się wprowadzaniem na rynek innowacyjnych rozwiązań, podmiotach współpracujących z przedsiębiorcami w zakresie komercjalizacji i rozwijania innowacyjnych i nowoczesnych technologii.


Dr inż. Karol Lityński
Absolwent Politechniki Warszawskiej. Doktor nauk technicznych w zakresie technologii elektronowej. Od 2002 roku wiceprezes, a od 2006 roku Prezes Fundacji Centrum Innowacji FIRE. Kieruje projektem offsetowym firmy Lockheed Martin pt. Akcelerator Technologii, którego celem jest wzrost konkurencyjności gospodarki poprzez wspieranie innowacyjnych polskich firm i transferu technologii z Polski do USA.
Ekspert Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w zakresie przygotowania założeń do tworzenia w Polsce parków przemysłowych. W latach 1997 - 2001 radca ministra w Ministerstwie Gospodarki w zakresie transferu technologii, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju. Od 1990 roku z-ca kierownika inkubatora akademickiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej.
Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.


Dr Krzysztof B. Matusiak
Jest pracownikiem naukowo-badawczym i wykładowcą w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień przedsiębiorczości i samozatrudnienia, małych firm, innowacji i transferu technologii, funkcjonowania rynków pracy oraz instytucjonalnych form wspomagania rozwoju regionalnego.
Posiada 15-latnie doświadczenie w kierowaniu projektów badawczych i aplikacyjnych w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego w Polsce i Europie Środkowo - Wschodniej. Szeroko współpracuje z wieloma instytucjami europejskimi, rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi.
W latach 2002 - 2004 pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Społecznej w Ostrołęce. Autor i współautor ponad 120 publikacji i ekspertyz. Od 1993 roku Wiceprezes, a od 2005 r. Prezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Tu zajmuje się głównie przygotowywaniem licznych opracowań i analiz, m.in. polską koncepcję ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, na której bazowało większość tworzonych instytucji wsparcia na terenie całej Polski.


Paweł Łukasiewicz
Menedżer projektu "Akademia Innowacji i Venture Capital" w Centrum Innowacji FIRE, odpowiedzialny za rynkową ocenę szans projektów innowacyjnych oraz pomoc w projektowaniu kanałów sprzedaży.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe z dziedziny analiz rynkowych, budżetowania i controllingu oraz przygotowania nowych firm i produktów do wprowadzania na rynek zdobył w czasie współpracy z czołowymi firmami doradczymi. Brał udział w projektach doradczych dla takich firm, jak: PKO BP, PKN Orlen, PGNiG, Bank Millennium, Raiffeisen Bank Polska, Compfort Meridian, Computerland Zdrowie, WSiP i innych.


Tomasz Cichocki
Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący sekcji Ośrodków Transferu Technologii przy Stowarzyszeniu Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.
Członek Zarządu projektu ProTon Europe (5 Program Ramowy, europejska sieć Centrów Transferu Technologii). Przez kilka lat pracował w sektorze prywatnym, gdzie uczestniczył w projektach z branży mediów, telekomunikacji i ICT. Od 2003 roku pracuje na Uniwersytecie Warszawskim w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii, gdzie zarządza ośrodkiem Innovation Relay Centre Poland North - East, będącym częścią największej na świecie sieci transferu technologii.
Organizuje i prowadzi szkolenia dotyczące transferu technologii, innowacyjności i przedsiębiorczości. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczne doświadczenie z zakresu pracy w MŚP, znajomości tego sektora, jego problemów i osiągnięć, współpracy z MŚP w ramach sieci transferu technologii, współpracy z sektorem naukowym i badawczo - rozwojowym. Współautor 7 publikacji w zagranicznych czasopismach naukowych.


Sylwester Janik
Sylwester Janik jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (Handel Zagraniczny, Wydział Ekonomii oraz Wydział Zarządzania) oraz programu MBA na City University Business School w Londynie w zakresie strategicznego zarządzania i finansowania przedsiębiorstw technologicznych.
W swojej karierze zawodowej zarządzał wieloma projektami doradczymi dla polskich oraz międzynarodowych przedsiębiorstw w zakresie planowania strategicznego, opracowania strategii technologicznej, rozwoju nowych działalności, tworzenia aliansów strategicznych i pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Obecnie jest Dyrektorem ds. Rozwoju Akceleratora Technologii Centrum Innowacji FIRE w Warszawie - projektu realizowanego w ramach offsetu Lockheed Martin.


Krystyna Pęczek
Absolwentka Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu Sussex, Wielka Brytania. Stypendystka Brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, program Chevening i Królowej Brytyjskiej Elżbiety II. Posiada szeroką wiedzę z zakresy transferu technologii na obszarze Unii Europejskiej i programów unijnych wspomagających innowacyjne rozwiązania technologiczne w jednostkach badawczych i przedsiębiorstwach.
Dysponuje wiedzą i praktycznym doświadczeniem z zakresu zarządzania projektami innowacyjnymi i wprowadzania na rynek innowacyjnych rozwiązań, m.in. w ramach Działu Strategii Deutsche Post uczestniczyła we wprowadzaniu na niemiecki rynek innowacyjnego rozwiązania Packstation, który otrzymało w 2004 roku nagrodę dla najbardziej innowacyjnego produktu pocztowego na świecie.
W Centrum Innowacji FIRE jest odpowiedzialna m.in. za analizę i rozwój projektów innowacyjnych w tym pozyskanie dla nich finansowania oraz za pomoc w komercjalizacji wyników badań naukowych.
W szkoleniach poświęconych Venture Capital dobrany został taki zespół wykładowców, który gwarantuje przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu finansowania projektów przez inwestorów kapitałowych. Wszyscy wykładowcy w ramach VC dysponują nie tylko wiedzą teoretyczną (każdy posiada tytuł doktora, a większość wykłada w Szkole Głównej Handlowej).
Przede wszystkim mają bardzo bogate doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym. Obecnie zatrudnieni są w takich instytucjach jak Rabobank Polska, SEB TFI S.A., Dom Inwestycyjny IPOPEMA lub prowadzą działalność konsultingową. W codziennych obowiązkach odpowiadają za przeprowadzanie transakcji kapitałowych, fuzji i przejęć, oraz zarządzają funduszami inwestycyjnymi.


Dr Marek Panfil
Adiunkt w Katedrze Small Businessu w SGH, kierownik dwusemestralnego Podyplomowego Studium SGH: "Metody wyceny spółki kapitałowej" (pod patronatem GPW w Warszawie).
W latach 1997 - 2003 współpracował z firmą konsultingową PONT Corporation Sp. z o.o., w której był odpowiedzialny za przygotowywanie biznes planów, projektów inwestycyjnych i wycen przedsiębiorstw oraz wycen wartości niematerialnych i prawnych. Doradza małym i średnim przedsiębiorstwom. W listopadzie - grudniu 2005r. M. Panfil był konsultantem A. T. Kearney w projekcie dotyczącym audytu organizacyjnego w firmie zarządzającej aktywami w Polsce.
Wykładowca SGH i innych ośrodków z zakresu metod wyceny przedsiębiorstwa, analizy finansowej projektów inwestycyjnych, private equity / venture capital, przygotowywania i oceny biznes planów. Autor książki pt. "Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki" (Difin, W-wa, czerwiec 2005r.) oraz współredaktor i współautor książki pt. "Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora" (Poltext, W-wa, styczeń 2006r.).


Dr Michał Pietraszewski
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie obronił pracę doktorską pt. "Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez fundusze venture capital na przykładzie rynku polskiego". Od 1996 szef projektów doradczych w zakresie wdrażania i finansowania nowoczesnych technologii. Przez 8 lat zarządzał Ośrodkiem Przekazu Innowacji oraz Centrum Transferu Technologii w Łodzi.
Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy doradczej w zakresie fundraisingu, pozyskiwania finansowania na wdrażanie innowacji, przygotowywania projektów do instytucji finansujących, analiz ekonomiczno-finansowych, biznes planów i studiów wykonalności. Posiada także 7-letnie doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów doradczych dotyczących podnoszenia świadomości innowacyjnej przedsiębiorstw, krajowego i międzynarodowego transferu i komercjalizacji technologii.
Uczestniczył w opracowywaniu strategii rozwoju innowacyjnego kilkudziesięciu przedsiębiorstw. Audytor technologii, kierownik i członek zespołów eksperckich i badawczych w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw i tworzenia klastrów technologicznych, współautor koncepcji Łódzkiego Parku Przemysłowo - Technologicznego.


Dr Michał Wrzesiński
Dyrektor Departamentu Fuzji i Przejęć Rabobank Polska, Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa SGH. W Rabobank od 2001 roku, gdzie zrealizował 9 transakcji Fuzji i Przejęć, m. in kupno BGŻ przez Rabobank, kupno Nowakowski Piekarnie przez Grupę Delta, sprzedaż biznesu Mlecznego Nestle w Polsce. W latach 1997 - 2001 pracował jako dyrektor i partner w firmie Concordia (obecnie Concordia Esprito Investments) gdzie był odpowiedzialny za prowadzenie 6 transakcji m.in.: nabycie Agros Holding przez Pernod Ricard, nabycie Polmos Poznań przez Pernod Ricard, transakcja sprzedaży akcji AmerBank przez BBL. Uczestniczył również w zakładaniu i fundraisingu funduszu Argus (Prudential). Pracował również z takimi firmami jak: TP SA, Impexmetal, Smithfield, Elektrim itd. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.
Specjalizuje się w tematyce kapitału podwyższonego ryzyka i bankowości inwestycyjnej. Jest autorem dwóch obszernych opracowań: "LBO i MBO: wykup lewarowany i menedżerski i możliwości jego zastosowania w Polsce" oraz "Kapitał Podwyższonego Ryzyka: Efektywność i Proces". Jest również autorem ponad 20 artykułów dotyczących tematu funduszy VC/PE. Prowadzi na SGH zajęcia z zakresu fuzji i przejęć oraz venture capital.


Dr Piotr Sieradzan
Zarządzający funduszami inwestycyjnymi w SEB TFI S.A. Doradca inwestycyjny - Licencja nr 208, posiada desygnację CFA (Chartered Financial Analyst).
Doktor nauk ekonomicznych, absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002-2005 pracował w Dziale Zarządzania Aktywami Funduszu w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym ERGO Hestia S.A. kolejno na stanowisku analityka finansowego i Doradcy inwestycyjnego, gdzie zajmował się akcyjną częścią portfela OFE. W latach 2001-2002 pracował na stanowisku analityka finansowego w TFI PZU S.A., gdzie zajmował się analizami spółek, papierów wartościowych i tworzeniem projektów funduszy inwestycyjnych. Członek RN Śrubex S.A. Autor wielu publikacji z dziedziny private equity, rynku kapitałowego i finansów (w tym współautor z Panią Katarzyną Sobańską książki "Inwestycje private equity/venture capital").


Dr Rafał Tuzimek
Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa gospodarczego. W Domu Inwestycyjnym IPOPEMA pełni funkcję Dyrektora ds. Transakcji Kapitałowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Credit Lyonnais i Arthur Andersen. W ramach swoich obowiązków zawodowych kierował i brał udział w wielu projektach z zakresu doradztwa finansowego i strategicznego.
Między innymi doradzał przy transakcjach fuzji i przejęć (M&A), lewarowanych wykupach menedżerskich (LBO), upublicznianiu spółek, pozyskiwaniu kapitału z rynku publicznego i prywatnego. Doradzał zarządom zarówno spółek publicznych, jak i prywatnych. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek giełdowych. Tytuł magistra uzyskał w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Studiował we Francuskim Instytucie Zarządzania. Doktoryzował się w 2001 roku w Szkole Głównej Handlowej. Jest adiunktem w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej.


Dr Katarzyna Sobańska
Posiada tytuł doktora uzyskany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie pracuje w kolegium Zarządzania i Finansami. Jest także absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkiem założycielem Stowarzyszenia Zarządzania Projektami Finansowymi. Pracowała na stanowisku wicedyrektora marketingu w spółce z sektora FMCG Dr. Witt. Przez 3 lata była członkiem zarządu, dyrektorem zarządzającym i dyrektorem sprzedaży na Polskę w międzynarodowej firmie świadczącej usługi B2B. Obecnie pracuje jako Dyrektor Sieci Sprzedaży w firmie Bertelsmann.
Jest autorką wielu artykułów na temat finansów, private equity i rynku kapitałowego. Współpracuje z miesięcznikiem "Nasz Rynek Kapitałowy" w charakterze redaktora działu "private equity". Razem z Panem Piotrem Sieradzanem jest współautorką książki "Inwestycje private equity/venture capital" oraz współautorką książki "Opodatkowanie podatkiem VAT usług finansowych". Prowadzi wykłady z zakresu private equity i procesu Due Diligence.